محصول مدل مشخصات محصول قیمت (ريال)
 ظرفشویی

LG

 DC75B 14 نفره / بخارشوی / مشکی الماسی / صدای فوق العاده کم (38db) / دارای طبقه سوم مصرف انرژی +++A / صفحه نمایش LCD / لامپ UV / ساخت کره تماس بگیرید
DC75T 14 نفره / بخارشوی / نقره ای / صدای فوق العاده کم (38db) / دارای طبقه سوم / مصرف انرژی +++A / صفحه نمایش LCD / لامپ UV / ساخت کره تماس بگیرید
DC75W 14 نفره / بخارشوی / سفید / صدای فوق العاده کم (38db) / دارای طبقه سوم / مصرف انرژی +++A / صفحه نمایش LCD / لامپ UV / ساخت کره تماس بگیرید
DC65S 14 نفره / بخارشوی / تیتانیوم / صدای بسیار کم (41db) / دارای طبقه سوم / مصرف انرژی +++A / صفحه نمایش LED / لامپ UV / ساخت کره تماس بگیرید
DC65T 14 نفره / بخارشوی / نقره ای / صدای بسیار کم (41db) / دارای طبقه سوم / مصرف انرژی +++A / صفحه نمایش LED / لامپ UV / ساخت کره تماس بگیرید
DC65W 14 نفره / بخارشوی / سفید / صدای بسیار کم (41db) / دارای طبقه سوم / مصرف انرژی +++A / صفحه نمایش LED / لامپ UV / ساخت کره تماس بگیرید
DC45S 14 نفره / بخارشوی / تیتانیوم / مصرف انرژی +++A / صفحه نمایش LED / لامپ UV / ساخت کره تماس بگیرید
DC45T 14 نفره / بخارشوی / نقره ای / مصرف انرژی +++A / صفحه نمایش LED / لامپ UV / ساخت کره تماس بگیرید
DC45W 14 نفره / بخارشوی / سفید / مصرف انرژی +++A / صفحه نمایش LED / لامپ UV / ساخت کره تماس بگیرید
DC35T 14 نفره / بخارشوی / نقره ای / مصرف انرژی +++A / صفحه نمایش LED / ساخت کره تماس بگیرید
DC35W 14 نفره / بخارشوی / سفید / مصرف انرژی +++A / صفحه نمایش LED / ساخت کره تماس بگیرید
DC34S 14 نفره / تیتانیوم / مدل Clarus IR / مصرف انرژی +++A / سبد هوشمند / صفحه نمایش LED / ساخت کره تماس بگیرید
DC34T 14 نفره / نقره ای / مدل Clarus IR / مصرف انرژی +++A / سبد هوشمند / صفحه نمایش LED / ساخت کره تماس بگیرید
DC34W 14 نفره / سفید / مدل Clarus IR / مصرف انرژی +++A / سبد هوشمند / صفحه نمایش LED / ساخت کره تماس بگیرید
DC32T 14 نفره / نقره ای / مدل Clarus IR / مصرف انرژی +++A / صفحه نمایش LED / ساخت کره تماس بگیرید
DC32W 14 نفره / سفید / مدل Clarus IR / مصرف انرژی +++A / صفحه نمایش LED / ساخت کره تماس بگیرید
DE24T 14 نفره / نقره ای / مصرف انرژی ++A / قابلیت تنظیم ارتفاع سبد / ساخت کره تماس بگیرید
DE24W 14 نفره / سفید / مصرف انرژی ++A / قابلیت تنظیم ارتفاع سبد / ساخت کره تماس بگیرید
DE14W 14 نفره / سفید / مصرف انرژی ++A / ساخت کره تماس بگیرید